Publikujemy zasady dotyczące opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola: 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola na zasadach określonych w § 7 umowy zawartej z Przedszkolem Publicznym Chatka Puchatka ul. Bobrownicka 13 A w Wągrowcu. 2. Stawka odpłatności za każdą rozpoczętą godzinę ponad realizację podstawy programowej wynosi […]

Publikujemy zasady dotyczące opłat za korzystanie ze świadczeń przedszkola:

1. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola na zasadach określonych w § 7 umowy zawartej z Przedszkolem Publicznym Chatka Puchatka ul. Bobrownicka 13 A w Wągrowcu.
2. Stawka odpłatności za każdą rozpoczętą godzinę ponad realizację podstawy programowej wynosi 1,30 PLN.
3. Opłata za wyżywienie oraz zdeklarowane dodatkowe godziny jest naliczana miesięcznie.
4. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków dziennie: śniadania, obiadu i podwieczorku.
5. Opłata dokonywana jest z góry za każdy miesiąc korzystania ze świadczeń przedszkola oraz za wyżywienie.
6. Opłaty należy regulować przelewem na konto bankowe przedszkola 13 1600 1462 1087 4509 4000 0004. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc którego dotyczy płatność oraz nazwę grupy.

wakacje 2024

Ułatwienia dostępu