Przedszkole Publiczne nr 5 im. Chatka Puchatka ul. Bobrownicka 13 A w Wągrowcu rozpoczęło działalność  we wrześniu 2023 roku,  dysponuje miejscami na sześć oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Dysponujemy sześcioma salami dydaktycznymi, szatniami, łazienkami,  zapleczem kuchennym, zapleczem administracyjnym oraz salą do zajęć dodatkowych. Posiadamy własny, przestronny plac zabaw wyposażony w certyfikowane urządzenia oraz parking dla rodziców. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym oraz pracownicy obsługi.

Nauczyciele przedszkola prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy, szanują godność dziecka i respektują jego prawa. Dzieci mogą korzystać z trzech posiłków dziennie:  śniadania, obiadu i podwieczorku.

Organami przedszkola są: Organ Prowadzący – Operator Prywatny oraz Dyrektor Przedszkola.

Program Przedszkola

Naszym celem jest spowodowanie, by każde dziecko poznało swoje możliwości, nauczyło się podstaw społecznego życia w grupie, dawało sobie radę w różnych sytuacjach problemowych, stopniowo osiągało coraz wyższy poziom samodzielności w samoobsłudze oraz toku myślenia, zostało najlepiej przygotowane do szkoły podstawowej.

Pragniemy, aby nasi wychowankowie byli wyposażeni w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Chcemy nauczyć ich otwartości na kontakty z innymi ludźmi, aby cechowała ich śmiała i twórcza postawa wobec otaczającego świata.

Przedszkole jest placówką działającą na rzecz dzieci i rodziny. Tworzymy takie warunki, aby każde dziecko miało możliwość pełnego rozwoju w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Podejmujemy również partnerski dialog z rodziną, szkołą, władzami oświatowymi oraz środowiskiem lokalnym. Dążymy w naszym działaniu do profesjonalizmu. Posiadamy wysokie kwalifikacje. Cechuje nas otwartość na potrzeby innych.

Wizja Przedszkola

Przedszkole nasze, dba o to by dzieci były otwarte, twórcze, samodzielne i spontaniczne, by znały siebie i własne możliwości oraz szanowały i tolerowały odrębność innych, radziły sobie w sytuacjach trudnych, umiały rozwiązywać problemy i były dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.

Dzięki temu dzieci rozpoczną naukę bez stresu i będą osiągać sukcesy. Nowoczesne metody i formy pracy zapewnią dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Program wychowawczy jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców i środowiska lokalnego z poszanowaniem praw dziecka. Nad rozwojem dzieci będzie czuwać wykwalifikowana i kompetentna kadra, dzieląca się wiedzą i umiejętnościami z pracownikami przedszkola i rodzicami.

Głównym zadaniem przedszkola jest opieka, wychowanie i nauczanie, wspieranie rozwoju każdego dziecka. Naszym założeniem jest realizacja tego zadania w sposób nowatorski, przyjazny dzieciom, ich rodzinom i nauczycielom.

Godziny Otwarcia

Przedszkole Publiczne  nr 5 im. Chatka Puchatka ul. Bobrownicka 13 A 62-100 Wągrowiec jest czynne  od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

– Przedszkole 06:30 – 16:30
– Sekretariat 07:30 – 15:30

Telefon kontaktowy: +48 601 370 159

Email: biuro@chatkapuchatka-wagrowiec.pl

wakacje 2024

Ułatwienia dostępu