ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych stanowi jedno z podstawowych praw i wolności osób fizycznych. Każdy powinien być pewien, a także oczekiwać, że jego dane są i będą bezpieczne.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności obejmują imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania czy datę urodzenia.

Zapewnienie najwyższego standardu ochrony tego typu informacji jest dla nas priorytetem. Ich zabezpieczanie stanowi integralną część naszej działalności. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować odpowiedni, zgodny z zakresem i celem, sposób przetwarzania danych osobowych.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Bezpieczeństwo w sieci to kluczowy aspekt współczesnej komunikacji internetowej, który ma bezpośredni wpływ na prywatność oraz ochronę danych użytkowników. Poza procedurami ochrony danych osobowych obowiązującymi w naszym przedszkolu dbamy także o bezpieczeństwo cyfrowe, wdrożyliśmy na naszej przedszkolnej stronie internetowej  certyfikat SSL stanowiący jedno z podstawowych narzędzi gwarantujących bezpieczeństwo i ochronę danych przesyłanych przez Internet.

SSL (Secure Socket Layer) to protokół bezpieczeństwa wykorzystywany do szyfrowania danych przesyłanych między przeglądarką internetową użytkownika a serwerem, na którym znajduje się strona internetowa. Szyfrowanie SSL ma na celu zabezpieczenie informacji przed przechwyceniem przez osoby trzecie i zapewnia bezpieczeństwo podczas przesyłania poufnych danych.

Szczegółowe zapisy i sposoby ochrony danych osobowych stosowane w Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Chatka Puchatka w Wągrowcu znajdziesz w opublikowanych poniżej dokumencie.

 

wakacje 2024

Ułatwienia dostępu