Zasady płatności za świadczenia przedszkola

  • Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą opłaty z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń przedszkola na zasadach określonych w § 7 umowy zawartej z Przedszkolem Publicznym Chatka Puchatka ul. Bobrownicka 13 A w Wągrowcu ,
  • Stawka odpłatności za każdą rozpoczętą godzinę ponad realizację podstawy programowej wynosi 1,30 PLN,
  • Opłata za wyżywienie oraz zdeklarowane dodatkowe godziny jest naliczana miesięcznie
  • Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków dziennie: śniadania, obiadu i podwieczorku,
  • Opłata dokonywana jest z góry za każdy miesiąc korzystania ze świadczeń przedszkola oraz za wyżywienie,
  • Opłaty należy regulować przelewem na konto bankowe przedszkola 13 1600 1462 1087 4509 4000 0004 . W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc którego dotyczy płatność oraz nazwę grupy,

Ułatwienia dostępu